Appraisal Capital là gì? Hiểu về Appraisal Capital

Appraisal Capital là gì? Hiểu về Appraisal Capital. Hãy cùng chúng tôi vietluanvan.top, trang viết luận văn thạc sĩ kinh tế uy tín đi tìm hiểu bằng bài viết dưới đây nhé!

Appraisal Capital là gì? Hiểu về Appraisal Capital

Appraisal Capital là gì? Hiểu về Appraisal Capital

1. Appraisal Capital là gì?

Appraisal Capital trong tiếng việt là Vốn thẩm định. Vốn thẩm định là một hình thức điều chỉnh kế toán. Vốn thẩm định được tạo ra khi giá trị thẩm định của tài sản ròng của công ty lớn hơn giá trị sổ sách. Sự khác biệt giữa hai giá trị này sau đó được ghi nợ so với tài sản thực và sau đó được ghi có vào tài khoản vốn chủ sở hữu thuộc về các cổ đông.

Tham khảo: Viết thuê luận văn thạc sĩ kinh tế Có nên thuê viết luận văn

2. Hiểu về vốn thẩm định

Vốn thẩm định là một khoản điều chỉnh kế toán, được sử dụng khi giá trị thẩm định của tài sản công ty lớn hơn giá trị sổ sách của nó. Giá trị thẩm định là sự đánh giá về giá trị của tài sản dựa trên sự đánh giá chuyên nghiệp tại một thời điểm nhất định.

Việc đánh giá được thực hiện bởi một thẩm định viên chuyên nghiệp và xảy ra khi một công ty được rao bán hay thanh lí, ví dụ như trong trường hợp tòa án đưa ra quyết định phá sản đối với công ty này.

Mặt khác, giá trị sổ sách là giá trị kế toán về cơ bản là giá trị tài sản ròng (NAV) của công ty, được tính bằng cách lấy tổng tài sản trừ đi các tài sản vô hình (ví dụ: bằng sáng chế, lợi thế thương mại) và tổng nợ phải trả. Giá trị sổ sách có thể được thể hiện dưới dạng giá trị ròng hoặc tổng chi phí như chi phí giao dịch, thuế bán hàng, phí dịch vụ và nhiều loại chi phí khác.

Do đó, giá trị thẩm định là một sự đánh giá trong đó một thẩm định viên chuyên nghiệp kiểm tra các tài sản của công ty và đưa ra định giá, trong khi giá trị sổ sách được đưa ra dưới dạng số liệu kế toán.

Giá trị thẩm định của chúng có thể cao hơn giá trị sổ sách, vì giá trị sổ sách không giải thích cho giá thị trường của một số tài sản nhất định có thể giao dịch với giá cao hơn giá trị sổ sách của chúng. Do đó, để hòa hợp các số liệu kế toán, vốn thẩm định được ghi lại dưới dạng một con số để đưa giá trị sổ sách phù hợp với sự khác biệt.

(Tài liệu tham khảo: investopedia.com)

>> Xem thêm: Appraisal Ratio là gì? Công thức tính Appraisal Ratio

 

gửi yêu cầu viết Luận Văn

( Bạn đang cần thuê đơn vị viết luận văn uy tín, hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi )

Nhập nội dung cần gửi (tên đề tài, ngôn ngữ cần viết, Yêu cầu của bạn và giáo viên, deadline ...). Nếu có tài liệu thì vui lòng gửi qua Email cho chúng tôi *:

Bạn cần viết luận văn vui lòng liên hệ

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và đưa ra giải pháp viết bài tốt nhất cho bạn

Đăng ký tư vấn qua Email