Building Information Systems là gì?

Building Information Systems là gì?  Hãy cùng chúng tôi vietluanvan.top, trang viết thuê luận văn thạc sĩ kinh tế uy tín đi tìm hiểu bằng bài viết dưới đây nhé!

Building Information Systems là gì?

Building Information Systems là gì?

1. Building Information Systems là gì?

Building Information Systems trong tiếng việt là xây dựng hệ thống thông tin. Xây dựng hệ thống thông tin là việc ứng dụng công nghệ thông tin một cách có hệ thống, hiệu quả của doanh nghiệp.

2. Các thành phần của hệ thống thông tin

Để hệ thống hoạt động hiệu quả nó phải được tổ chức, quản lí một cách chặt chẽ, hệ thống thông tin không chỉ là các máy móc, phần mềm, nó bao gồm những yếu tố sau:

Công nghệ là nội dung quan trọng, công nghệ bao gồm các yếu tố trực tiếp của quá trình xử lí thông tin, giúp hệ thống hoạt động với tốc độ cao, cho kết quả chính xác.

Hệ thống thông tin cần các thành phần công nghệ về phần cứng, phần mềm, lưu trữ và viễn thông. Tuy nhiên các thành phần này không thể hoạt động được nếu thiếu các yếu tố về tổ chức.

Hệ thống thông tin là một bộ phận của doanh nghiệp, và nó có các yếu tố quan trọng nhất là con người, để vận hành hệ thống. Một cơ cấu quản lí và qui tắc hoạt động cho hệ thống, nó cũng chịu tác động trực tiếp của các yếu tố như văn hoá, chính trị, ....

Hiệu quả của hệ thống thông tin phụ thuộc vào các yếu tố quản lí, hệ thống sẽ hoạt động như thế nào là dựa vào chiến lược, kế hoạch, mục tiêu của doanh nghiệp.

Các yếu tố khác: hệ thống thông tin được phân bổ những nguồn tài nguyên nào của doanh nghiệp. Lãnh đạo, động viên: Giúp các nhân viên làm việc hiệu quả hơn để đạt được các kế hoạch. Kiểm soát: Giám sát, kiểm tra quá trình hoạt động theo kế hoạch.

Tham khảo: viết thuê luận văn | viết thuê assignment | Viết thuê bài tiểu luận

3. Thuật ngữ liên quan

- Phần cứng: Phần cứng bao gồm các đối tượng vật lí hữu hình như vi mạch, bản mạch điện, dây cáp, linh kiện, các thành phần này được cấu tạo thành các thiết bị như máy tính, máy in, máy ghi hình, ... các phương tiện được sử dụng trong quá trình xử lí thông tin.

- Phần mềm: Phần mềm bao gồm tất cả các mã lệnh và chỉ thị được viết thành chương trình, những chương trình có chức năng điều khiển, kiểm soát hoạt động của phần cứng để thực hiện chức năng xử lí dữ liệu.

- Dữ liệu: Dữ liệu nói chung là hình thức lưu giữ các sự kiện, ý tưởng, tin tức và các thực thể cần quản lí, dữ liệutồn tại ở nhiều dạng khác nhau: con số, kí tự, văn bản, hình ảnh, âm thanh. Dữ liệu của hệ thống thông tin là dự liệu được số hoá và tổ chức thành các cơ sở dữ liệu và các cơ sở tri thức.

- Mạng viễn thông: Mạng viễn thông là hệ thống tập hợp các thiết bị, các mạng máy tính, được kiểm soát bắng các giao thức truyền thông để truyền dữ liệu từ nơi này đến nơi khác trong phạm vi địa lí rộng lớn. Ngày nay, mạng nội bộ,mạng Internet là hệthống mạng cần có để mọi loại hình tổ chức có thể ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện thành công kinh doanh và thương mại điện tử.

- Con người: Con người là chủ thể trong các hoạt động, trong hệ thống thông tin con người tham gia dưới hai hình thức hoặc sửdụng thông tin hoặc những người tổ chức thực hiện hệ thống thông tin.

Đó là những người tham gia quản lí, vận hành và bảo trì hệ thống. Họ có thể là các nhà quản lí, đại diện bán hàng, người điều hành sản xuất và đơn giản là người cần thông tin.

(Tài liệu tham khảo: Ứng dụng công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Th.S. Đỗ Đức Thọ, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2012)

>> Xem thêm: Tourism territorial system là gì

 

gửi yêu cầu viết Luận Văn

( Bạn đang cần thuê đơn vị viết luận văn uy tín, hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi )

Nhập nội dung cần gửi (tên đề tài, ngôn ngữ cần viết, Yêu cầu của bạn và giáo viên, deadline ...). Nếu có tài liệu thì vui lòng gửi qua Email cho chúng tôi *:

Bạn cần viết luận văn vui lòng liên hệ

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và đưa ra giải pháp viết bài tốt nhất cho bạn

Đăng ký tư vấn qua Email