Cost Volume Profit Analysis - CVP là gì?

Cost Volume Profit Analysis - CVP là gì? Hãy cùng chúng tôi vietluanvan.top, trang viết thuê luận văn thạc sĩ kinh tế uy tín đi tìm hiểu bằng bài viết dưới đây nhé!

Cost Volume Profit Analysis - CVP là gì?

Cost Volume Profit Analysis - CVP là gì?

1. Cost Volume Profit Analysis - CVP là gì?

Cost Volume Profit Analysis - CVP trong tiếng việt là Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận.

Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận là một công cụ rất hữu dụng giúp cho các nhà quản lí hiểu được các mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận.

Trong quản lí và điều hành hoạt động kinh doanh, không giống như các công ty, tổ chức kinh tế qui mô lớn, quản lí của các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường phải ra quyết định trong điều kiện thiếu sự hỗ trợ có tính chất chuyên nghiệp của hệ thống thông tin tài chính kế toán bài bản, chuyên sâu.

Chính vì vậy, những công cụ phân tích đơn giản, dễ dàng sử dụng sẽ trợ giúp hữu hiệu các nhà quản lí doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc định hướng và ra quyết định đối với các hoạt động kinh doanh hàng ngày của mình.

Tham khảo: Dịch vụ viết thuê luận văn | viết thuê assignment | Viết thuê bài tiểu luận

2. Nội dung

Phân tích CVP không đòi hỏi nhà quản lí phải có toàn bộ thông tin kế toán chi tiết, nó tập trung vào giải thích lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi năm yếu tố sau như thế nào:

- Các mức giá bán khác nhau

- Doanh số bán hàng

- Chí phí biến đổi trên một đơn vị

- Tổng chi phí cố định

- Cơ cấu các sản phẩm được bán

3. Vai trò

Bởi vì bản phân tích CVP giúp cho các nhà quản lí hiểu được rằng các mức lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi các nhân tố chủ yếu này như thế nào nên nó là một công cụ quan trọng trong nhiều các quyết định kinh doanh.

Những quyết định này có thể bao gồm: Nên bán những sản phẩm và dịch vụ nào, nên bán với mức giá bao nhiêu, sử dụng chiến lược marketing nào và áp dụng các cơ cấu chi phí nào.

Phân tích CVP dựa trên nền tảng hành vi biến đổi của chi phí kinh doanh đối với thay đổi của khối lượng hoạt động (sản xuất và bán hàng).

Một số khoản mục chi phí như nguyên vật liệu trực tiếp, lao động trực tiếp biến đổi khi khối lượng sản phẩm sản xuất hoặc bán hàng thay đổi, tuy nhiên lại có một số khoản mục chi phí không thay đổi khi khối lượng sản phẩm sản xuất hoặc bán hàng thay đổi, chẳng hạn như chi phí khấu hao máy móc thiết bị, nhà xưởng, tiền lương lao động quản lí.

(Tài liệu tham khảo: Những vấn đề kế toán cơ bản trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, TS. Vũ Đình Hiển, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2012)

>> Xem thêm: A/B Testing trong marketing là gì?

 

gửi yêu cầu viết Luận Văn

( Bạn đang cần thuê đơn vị viết luận văn uy tín, hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi )

Nhập nội dung cần gửi (tên đề tài, ngôn ngữ cần viết, Yêu cầu của bạn và giáo viên, deadline ...). Nếu có tài liệu thì vui lòng gửi qua Email cho chúng tôi *:

Bạn cần viết luận văn vui lòng liên hệ

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và đưa ra giải pháp viết bài tốt nhất cho bạn

Đăng ký tư vấn qua Email