24
04/2019
1,4k

Tham khảo 4 đề tài luận văn Marketing mới, độc, lạ

Trong quá trình viết luận văn Chúng tôi đã viết rất nhiều đề tài, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu 4 đề tài luận văn marketing mới, dộc, lạ nhất để các bạn tham khảo ...

Xem Thêm
28
06/2019
1,4k

Đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên khối văn phòng ở TP.HCM

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây, nhu cầu về nguồn nhân lực cũng ngày càng gia tăng. Doanh nghiệp ngày càng ...

Xem Thêm
28
06/2019
1,2k

Đề tài viết luận văn kinh tế: Ảnh hưởng của chất lượng cuộc sống đến sự gắn kết nhân viên trong tổ chức

Khái niệm sự gắn kết nhân viên (Employee Engagement) được giới thiệu rộng rãi  trong những năm gần đây, thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu trong ...

Xem Thêm
05
07/2019
1,1k

30 đề tài luận văn chuyên ngành kinh doanh quốc tế (international business) đáng quan tâm

Đề tài luận văn chuyên ngành kinh doanh quốc tế (international business) đa phần liên quan tới các cơ hội và thách thức ở môi trường quốc tế ...

Xem Thêm
19
07/2019
1,2k

Đề tài luận văn kinh tế: Điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh

Mặc dù thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ là cắt bỏ những điều kiện kinh doanh không hợp lý nhằm cởi trói cho doanh nghiệp, câu chuyện về ...

Xem Thêm
03
08/2019
1,5k

Đề tài viết luận văn: Tiếp tục đổi mới quản lý ngân sách giáo dục - đào tạo ở nước ta hiện nay

Cùng với phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin,  đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu là kết hợp nghiên cứu lý thuyết với quan sát đánh giá thực tiễn ...

Xem Thêm
03
08/2019
1,2k

Đề tài viết luận văn: Phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm làm rõ hơn những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô ...

Xem Thêm
05
08/2019
1,3k

Đề tài luận văn: Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam

Hội nhập quốc tế đã mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ ngân hàng khi phải cạnh tranh gay gắt ...

Xem Thêm

Bạn cần viết luận văn vui lòng liên hệ

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và đưa ra giải pháp viết bài tốt nhất cho bạn

Đăng ký tư vấn qua Email