Đề tài luận văn kinh tế: Điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh

Mặc dù thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ là cắt bỏ những điều kiện kinh doanh không hợp lý nhằm cởi trói cho doanh nghiệp, câu chuyện về điều kiện kinh doanh đang là chủ đề nóng của các Bộ, ngành về việc cải cách môi trường đầu tư kinh doanh...

Đề tài luận văn kinh tế về dịch vụ ăn uống tại Việt Nam

Đề tài luận văn kinh tế: Điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh

 

Mô tả về đề tài luận văn:

- Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống từ thực tiễn áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ đó, đánh giá được thực trạng áp dụng pháp luật từ góc nhìn ở một địa phương cụ thể là Thành phố Hồ Chí Minh, luận văn cho thấy được những đóng góp to lớn của pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống vào sự phát  triển kinh tế của nước  nhà, cũng như những vướng mắc, hạn chế của pháp luật, trên cơ sở đó luận văn đưa ra một số giải pháp, kiến nghị có tính cung cấp thông tin, luận cứ khoa học phục vụ các hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạch định và hoàn thiện chính sách pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụăn uống phù hợp với thực tiễn, phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế..., Ngoài ra, luận văn có thể làm tài liệu tham khảo trong đào tạo pháp luật chuyên ngành luật kinh tế.

Ý nghĩa đề tài viết luận văn:

Đề tài luận văn trên có một số ý nghĩa sau:

- Luận văn hệ thống lại những điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống và làm rõ những điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống theo pháp luật Việt Nam. Đồng thời, luận văn cũng đưa ra bức tranh tổng thể về việc thực hiện điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố rất phát triển về các loại dịch vụ ăn uống.

- Từ đó rút ra được những kinh nghiệm quản lý và hoàn thiện việc thực hiện pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Việt Nam. Ngoài ra, luận văn phân biệt được điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống với điều kiện quản lý kinh doanh dịch vụăn uống, làm rõ và phân biệt được hai loại điều kiện này để đưa ra những kiến nghị hoàn thiện pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụăn uống. Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho các hoạt động nghiên cứu để hoạch định và hoàn thiện chính sách pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Việt Nam; xây dựng cơ chế thực hiện pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Việt Nam ngày càng hoàn thiện.

Nếu bạn đang viết luận văn về đề tài này mà không có thời gian làm hãy liên hệ ngay với chúng tôi, để chúng tôi giúp đỡ bạn. Mọi thông tin yêu cầu xin gửi về hòm thư: vietluanvan.top@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp số hotline: 0915.189.268

>> Xem thêm: 30 đề tài luận văn chuyên ngành kinh doanh quốc tế (international business) đáng quan tâm

 

gửi yêu cầu viết Luận Văn

( Bạn đang cần thuê đơn vị viết luận văn uy tín, hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi )

Nhập nội dung cần gửi (tên đề tài, ngôn ngữ cần viết, Yêu cầu của bạn và giáo viên, deadline ...). Nếu có tài liệu thì vui lòng gửi qua Email cho chúng tôi *:

Bạn cần viết luận văn vui lòng liên hệ

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và đưa ra giải pháp viết bài tốt nhất cho bạn

Đăng ký tư vấn qua Email