05
08/2019
1,5k

Đề tài luận văn kinh tế: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành Nông nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh

Chuyển dịch cơ cấu kinh tếtheo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong tiến trình hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới là một trong những nội dung cơ bản ...

Xem Thêm
05
08/2019
1,2k

Đề tài luận văn kinh tế “Phát triển du lịch biển Đà Nẵng”

Đề tài phát triển du lịch nói chung và phát triển du lịch thành phố nói riêng, đã và đang phát triển rất mạnh trong nhưng năm qua. Mang lại nhiều thu nhập cho ngân sách nhà nước ...

Xem Thêm
23
02/2020
1,5k

Các đề tài luận văn Thạc sĩ ngành kinh tế được chọn lọc hay nhất năm 2020

Một trong những điều kiện khó khăn nhất khi các bạn sinh viên theo học chương trình thạc sĩ ngành quản lý kinh tế đó là bài luận văn cuối khóa ...

Xem Thêm

Bạn cần viết luận văn vui lòng liên hệ

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và đưa ra giải pháp viết bài tốt nhất cho bạn

Đăng ký tư vấn qua Email