Dialogue at Workplace là gì?

Dialogue at Workplace là gì? Hãy cùng chúng tôi vietluanvan.top, trang viết luận văn thạc sĩ kinh tế uy tín đi tìm hiểu bằng bài viết dưới đây nhé!

Dialogue at Workplace là gì?

Dialogue at Workplace là gì?

1. Dialogue at Workplace là gì?

Dialogue at Workplace trong tiếng việt là Đối thoại tại nơi làm việc.

Bộ luật Lao động năm 2019 qui định: "Đối thoại tại nơi làm việc là việc chia sẻ thông tin, tham khảo, thảo luận, trao đổi ý kiến giữa người sử dụng lao động với người lao động hoặc tổ chức đại diện người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm việc nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ lực hướng tới giải pháp các bên cùng có lợi."

Tham khảo: Viết thuê luận văn thạc sĩ kinh tế Có nên thuê viết luận văn | Viết thuê bài tiểu luận

2. Trường hợp cần đối thoại làm việc

- Định kì ít nhất 01 năm một lần;

- Khi có yêu cầu của một hoặc các bên;

- Khi có vụ việc ảnh hưởng đến quan hệ lao động theo qui định.

Khuyến khích người sử dụng lao động và người lao động hoặc tổ chức đại diện người lao động tiến hành đối thoại ngoài những trường hợp qui định ở trên. Chính phủ qui định việc tổ chức đối thoại và thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Nội dung đối thoại, số lượng, thành phần tham gia đối thoại, thời gian, thời điểm đối thoại, qui trình tổ chức đối thoại thực hiện theo qui chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp.

Thời điểm tổ chức đối thoại định kì trùng với thời điểm tổ chức hội nghị người lao động qui định thì doanh nghiệp không phải tổ chức đối thoại định kì. (Theo Nghị định Số: 149/2018/NĐ-CP)

3. Nội dung đối thoại tại nơi làm việc

- Nội dung đối thoại bắt buộc theo qui định.

- Ngoài nội dung qui định, các bên lựa chọn một hoặc một số nội dung sau đây để tiến hành đối thoại:

+) Tình hình sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động;

+) Việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội qui lao động, qui chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc;

+) Điều kiện làm việc;

+) Yêu cầu của người lao động, tổ chức đại diện người lao động đối với người sử dụng lao động;

+) Yêu cầu của người sử dụng lao động đối với người lao động, tổ chức đại diện người lao động;

+) Nội dung khác mà một hoặc các bên quan tâm.

(Theo Bộ luật Lao động năm 2019)

>> Xem thêm: Successful sellers là gì? Những yếu tố đánh giá Successful sellers

 

gửi yêu cầu viết Luận Văn

( Bạn đang cần thuê đơn vị viết luận văn uy tín, hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi )

Nhập nội dung cần gửi (tên đề tài, ngôn ngữ cần viết, Yêu cầu của bạn và giáo viên, deadline ...). Nếu có tài liệu thì vui lòng gửi qua Email cho chúng tôi *:

Bạn cần viết luận văn vui lòng liên hệ

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và đưa ra giải pháp viết bài tốt nhất cho bạn

Đăng ký tư vấn qua Email