Human Resources Information System là gì?

Human Resources Information System là gì. Hãy cùng chúng tôi vietluanvan.top, trang viết thuê luận văn thạc sĩ kinh tế uy tín đi tìm hiểu bằng bài viết dưới đây nhé!

Human Resources Information System là gì

Human Resources Information System là gì

1. Human Resources Information System là gì?

Human Resources Information System trong tiếng việt là Hệ thống thông tin quản trị nhân lực viết tắt là HRIS.

Hệ thống thông tin quản trị nhân lực là hệ thống cung cấp thông tin liên quan đến tất cả các vấn đề thuộc về quyền lợi, trách nhiệm của nhân viên nhằm đạt được hiệu quả cao cho cả tổ chức lẫn nhân viên.

Hệ thống thông tin quản trị nhân lực của một tổ chức là một hệ thống tài liệu phản ánh đầy đủ và toàn diện những tiềm năng về trí lực, thể lực của từng con người trong một tập thể, nó bao gồm các mặt về số lượng, chất lượng, trong mọi thời điểm quá khứ, hiện tại và dự kiến trong tương lai.

Hệ thống này gắn liền với các phân hệ thông tin khác của tổ chức như hệ thống thông tin kế toán tài chính, hệ thống thông tin sản xuất và hệ thống thông tin Marketing.

Tham khảo: viết thuê luận văn | viết thuê assignment | Viết thuê bài tiểu luận

2. Thuật ngữ liên quan:

Nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất của tổ chức, vì con người tham gia vào hai hoạt động cơ bản của tổ chức: vừa là nguồn lực trực tiếp thực hiện các công việc không thể tự động hoá (xử lí sự cố, chăm sóc khách hàng, lái xe, bảo vệ,...), vừa là nguồn lực tri thức có vai trò điều khiển các loại nguồn lực khác (vận hành máy, lập trình, hoạch định công việc,...).

Hơn nữa, nhu cầu tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh đòi hỏi tổ chức phải có nguồn nhân lực đủ mạnh để giải quyết các bài toán phức tạp như tìm kiếm các lợi thế cạnh tranh hoặc tăng hiệu quả kinh doanh.

3. Chức năng của HRIS

Chức năng của hệ thống này là thực hiện việc huy động nhân lực và sử dụng có hiệu quả những người lao động cho tổ chức.

Các hệ thống thông tin quản trị nhân lực không những trợ giúp cho bộ phận quản trị nhân lực lưu giữ các thông tin về nhân sự, lập các báo cáo định kì... mà còn thực hiện việc lập kế hoạch chiến thuật và chiến lược bằng cách cung cấp cho họ công cụ để mô phỏng, dự báo, phân tích thống kê, truy vấn và thực hiện các chức năng quản trị nhân lực khác.

Các quyết định quản trị nhân lực cần sự hỗ trợ của hệ thống thông tin quản trị nhân lực là:

- Tuyển chọn người lao động

- Đánh giá các ứng cử viên và người lao động của tổ chức

- Lựa chọn, đề bạt hay thuyên chuyển người lao động

- Đào tạo và phát triển người lao động

- Quản lí lương, thưởng và các kế hoạch bảo hiểm, trợ cấp của người lao động

- Phân tích và thiết kế công việc

- Cung cấp báo cáo cho các cơ quan quản lí nhà nước theo yêu cầu

- Lên kế hoạch ngắn và dài hạn về nhu cầu nhân lực.

(Tài liệu tham khảo: Hệ thống thông tin quản lí, ThS. Lê Thị Ngọc Diệp, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2013)

>> Xem thêm: Festival là gì? Vai trò của Festival trong ngành du lịch

 

gửi yêu cầu viết Luận Văn

( Bạn đang cần thuê đơn vị viết luận văn uy tín, hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi )

Nhập nội dung cần gửi (tên đề tài, ngôn ngữ cần viết, Yêu cầu của bạn và giáo viên, deadline ...). Nếu có tài liệu thì vui lòng gửi qua Email cho chúng tôi *:

Bạn cần viết luận văn vui lòng liên hệ

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và đưa ra giải pháp viết bài tốt nhất cho bạn

Đăng ký tư vấn qua Email