Tài liệu: Hướng dẫn quy cách viết luận văn thạc sỹ

Luận văn thạc sĩ phải xác định được sự thiếu hụt về kiến thức lý thuyết và thực tiễn của chủ đề nghiên cứu cũng như xây dựng được câu hỏi nghiên cứu để từ đó xác định tài liệu tham khảo phù hợp

Hướng dẫn quy cách viết luận văn thạc sỹ

Hướng dẫn quy cách viết luận văn thạc sỹ

Những điều cần lưu ý về viết một luận văn thạc sỹ:

- Luận văn thạc sĩ không phải là một báo cáo nghiên cứu đề tài, đề tài nghiên cứu tập trung vào giải quyết một vấn đề cụ thể và thường tập trung vào một vấn đề thực tiễn nào đó. Còn luận văn yêu cầu phải khái quát hóa kết quả nghiên cứu.

- Luận văn không phản ánh kinh nghiệm cá nhân hoặc ý kiến cá nhân vì đặc tính cơ bản của một luận văn là không có định kiến (value free) và mang tính khách quan. Vấn đề nghiên cứu được giải quyết khách quan, độc lập và không rời rạc vì luận văn giải quyết một vấn đề chuyên biệt nhưng nó phải là vấn đề phổ biến.

- Luận văn không phải là giáo trình vì mục đích của giáo trình là muốn chuyển tải tri thức đến cho người học theo cách hiệu quả nhất, còn mục đích của luận văn là xác định và giải quyết một vấn đề cụ thể.

- Vấn đề giải quyết trong luận văn mang tính khái quát, không giải quyết một vài trường hợp xảy ra trong xã hội.

- Luận văn phải tập trung vào vấn đề phù hợp. Tính phù hợp được thể hiện ở chỗ phải chứng minh được vấn đề nghiên cứu của luận văn chưa được các nghiên cứu trước đó đưa ra câu trả lời xác đáng, chưa đủ hoặc chưa thể hiện được sự quan trọng.

- Từ kết quả nghiên cứu, luận văn phải đưa ra những bình luận mang tính kiến nghị giải pháp cho thực tiễn hoặc đóng góp cho lý thuyết mà luận văn sử dụng làm khung phân tích. Vì vậy kết quả nghiên cứu trong luận văn có thể lấy từ các nghiên cứu thực nghiệm định lượng, từ các nghiên cứu giải thích hoặc tổng quan số liệu thứ cấp từ các nghiên cứu trước.

Để xem tiếp tài liệu “Hướng dẫn quy cách viết luận văn thạc sỹ” hãy click: XEM VÀ DOWNLOAD

 

gửi yêu cầu viết Luận Văn

( Bạn đang cần thuê đơn vị viết luận văn uy tín, hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi )

Nhập nội dung cần gửi (tên đề tài, ngôn ngữ cần viết, Yêu cầu của bạn và giáo viên, deadline ...). Nếu có tài liệu thì vui lòng gửi qua Email cho chúng tôi *:

Bạn cần viết luận văn vui lòng liên hệ

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và đưa ra giải pháp viết bài tốt nhất cho bạn

Đăng ký tư vấn qua Email