Hướng dẫn viết đánh giá một bài báo (review paper, journal evaluation, journal article review)

Review paper hay đánh giá một bài báo thực tế không phải một dạng viết luận văn (assignment, essay) xa lạ. Rất nhiều assessments đề cập đến yêu cầu này như là đánh giá một cuốn sách (book review), đánh giá một tạp chí (journal evaluation), tư vấn các nguồn tài liệu (source consultation) hoặc là phân tích phản biện một bài tạp chí khoa học (critique of a journal article). Hôm nay team vietluanvan.top sẽ đưa ra một vài hướng dẫn nho nhỏ hỗ trợ các bạn khi viết thể loại assessment này.

Hướng dẫn viết đánh giá một bài báo (review paper, journal evaluation, journal article review)

Hướng dẫn viết đánh giá một bài báo (review paper, journal evaluation, journal article review)

1. Hiểu về review paper

Đơn giản thì review paper là đánh giá của bạn về một cuốn sách, một bài báo hoặc một tạp chí hoặc bất cứ nguồn thông tin hay tài liệu nào. Đã là đánh giá của bạn thì có thể mang tính chủ quan, miễn là bạn cung cấp đầy đủ dẫn chứng hoặc ví dụ để phản biện. Tuy cách hiểu có thể đơn giản như thế, trong một bài tạp chí của Western Journal of Nursing Research năm 2014, có bảy thể loại reviews:

- Scoping reviews (Đánh giá phạm vi): Như tên gọi, trong bài này, nội dung hay phương pháp nghiên cứu không được quan tâm nhiều. Thay vào đó, người viết sẽ tập trung làm rõ phạm vi nghiên cứu của các bài viết đã được nghiên cứu. Ví dụ như đối với đề tài về các nhân tố ảnh hưởng tới sự sáng tạo của một công ty, dạng review này cho phép bạn tìm hiểu các nghiên cứu trước đó có tập trung vào một nước nào cụ thể không (đã phát triển hay đang phát triển), hay một ngành cụ thể (manufacturing hay service) hay một khoảng thời gian nhất định nào đó.

- Historical review (Đánh giá lịch sử): Đúng như tên gọi, dạng review này sẽ theo dõi sự phát triển của một đề tài khoa học theo các mốc thời gian. Sự phát triển theo thời gian của lý thuyết (theories), phương pháp nghiên cứu (method) hay thậm chí bối cảnh nghiên cứu (context) sẽ được review. Ví dụ như với đề tài nói trên, historical review sẽ viết về quá trình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới tính sáng tạo. Trong thời gian nghiên cứu đó, có những nhân tố nào được phát hiện thêm hay có những tranh cãi nào xảy ra không.

- Narrative review (Đánh giá tường thuật): Đánh giá này chỉ miêu tả một bài viết cá nhân không liên hệ tới các bài viết khác. Ví dụ như với đề tài nói trên, một bài báo được đánh giá bằng cách tóm tắt nội dung nghiên cứu.

- Integrated review (Đánh giá tích hợp): Dạng này dựa trên phân tích thống kê đếm số lượng các bài báo có kết quả có ý nghĩa ở mức 5% (giá trị p) cũng như công bố các biến được sử dụng và ảnh hưởng của chúng. Ví dụ như với đề tài kể trên, dạng review này cho phép người viết tổng hợp các phân tích thống kê của các nghiên cứu trước đó.

- Qualitative research syntheses (Tổng hợp nghiên cứu định tính): Bài review này sẽ đánh giá phương pháp nghiên cứu, định nghĩa, lý thuyết và kết quả nghiên cứu của một bài báo và so sánh với những bài khác cùng chủ đề.

- Meta-analysis (Phân tích tổng hợp): Dạng này hơi khác dạng trên một chút là thay vì tập trung vào 1 bài báo thì nó sẽ đánh giá tổng thể các nghiên cứu trước đó. Có thể hiểu như một Literature Review, nhưng tổng quát hơn.

- Umbrella review (Đánh giá khái quát): Dạng này chỉ tập trung đánh giá kết quả nghiên cứu của các bài nghiên cứu.

Trong bài viết hôm nay, team vietluanvan.top sẽ gợi ý các bạn về cách đánh giá một bài báo duy nhất (không phải literature review). Cụ thể, chúng ta sẽ thử đánh giá bài báo “Everyday Leadership” trên Ted Talk của diễn giả Drew Dudley nhé (https://www.ted.com/talks/drew_dudley_everyday_leadership).

2. Đọc bài báo và take notes

- Team vietluanvan.top gợi ý các bạn sẽ đọc bài báo ít nhất 3 lần. Lần 1, đọc sơ lược để hiểu bài báo đang nói gì. Lần 2, đọc lại một lần nữa để đánh giá ý tưởng của tác giả. Lần 3, đọc lại và link rộng hơn tới chủ đề đã được nhắc tới trong các tài liệu khác.

- Khung hướng dẫn khi take notes các bạn có thể sử dụng gợi ý dưới đây của team vietluanvan.top (viết thuê luận văn thạc sĩ kinh tế, viết thuê assignment, essay, viết bài tiểu luận)

Khung hướng dẫn ghi chú khi đọc một tài liệu để review (English)

Khung hướng dẫn ghi chú khi đọc một tài liệu để review (English)

 

Khung hướng dẫn ghi chú khi đọc một tài liệu để review (Tiếng Việt)

Khung hướng dẫn ghi chú khi đọc một tài liệu để review (Tiếng Việt)

3. Phân tích từng điểm và kết nối đoạn văn

Dựa trên khung hướng dẫn có thể thấy có 7 điểm cần phân tích trong một bài review ngoài Tóm Tắt (Summary). Bao gồm: Expertise, quality, currency, purpose/point of view, supporting evidence, clarity, and alterative views. Nghĩa là Tính chuyên môn, Chất lượng, Tính thực tiễn, Mục đích/ quan điểm, Dẫn chứng, Sự rõ ràng và Quan điểm thay thế. Ở từng mục đều cần có mô tả, phân tích điểm mạnh, điểm yếu và đánh giá sự uy tín.

Do đó, trong một bài review, tóm tắt thông tin cơ bản của bài báo là một phần rất nhỏ. Điều quan trọng hơn là làm sao bạn phải thể hiện được những đóng góp của bài báo đối với Literature rộng hơn, trong đó bao gồm cả ưu, nhược điểm của bài.

Ví dụ: như đối với bài báo Everyday Leadership trên Ted Talk, bài review có thể được tóm tắt như sau:

Áp dụng review bài báo Everyday Leadership trên Ted Talk

Áp dụng review bài báo Everyday Leadership trên Ted Talk

Có bất cứ khó khăn nào trong việc viết review paper, các bạn đừng ngần ngại liên lạc tới team vietluanvan.top qua hotline: 0915.189.268 hoặc Email: vietluanvan.top@gmail.com nhé!

Tài liệu tham khảo

Anonymous (2014) Is It Time to Write a Review Article? Western Journal of Nursing Research, 36(4), 435–439.

Dudley, D. (2010) Everyday Leadership, Ted Talk, Available at https://www.ted.com/talks/drew_dudley_everyday_leadership

>> Xem thêm: Tips tránh đạo văn hiệu quả nhất trong viết luận văn

 

gửi yêu cầu viết Luận Văn

( Bạn đang cần thuê đơn vị viết luận văn uy tín, hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi )

Nhập nội dung cần gửi (tên đề tài, ngôn ngữ cần viết, Yêu cầu của bạn và giáo viên, deadline ...). Nếu có tài liệu thì vui lòng gửi qua Email cho chúng tôi *:

Bạn cần viết luận văn vui lòng liên hệ

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và đưa ra giải pháp viết bài tốt nhất cho bạn

Đăng ký tư vấn qua Email