Intangible fixed asset costs là gì? Cách tính trong từng trường hợp

Intangible fixed asset costslà gì? Cách tính trong từng trường hợp. Hãy cùng chúng tôi vietluanvan.top, trang viết thuê luận văn thạc sĩ kinh tế uy tín đi tìm hiểu bằng bài viết dưới đây nhé!

Intangible fixed asset costslà gì? Cách tính trong từng trường hợp

Intangible fixed asset costslà gì? Cách tính trong từng trường hợp

1. Intangible fixed asset costs là gì?

Intangible fixed asset costs trong tiếng việt là Nguyên giá tài sản cố định vô hình.

Nguyên giá tài sản cố định vô hình là tổng các chi phí thực tế đã chi ra có liên quan đến việc hình thành từng tài sản cố định vô hình cụ thể được vốn hoá theo qui định.

Tham khảo: Dịch vụ viết thuê luận văn | viết thuê assignment | Viết thuê bài tiểu luận

2. Cách tính trong từng trường hợp cụ thể

- Nguyên giá tài sản cố định vô hình mua riêng biệt bao gồm giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản cố định vào sử dụng. Nguyên giá này không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại, các khoản chiết khấu thương mại và các khoản được giảm giá.

- Trường hợp tài sản cố định vô hình mua sắm được thanh toán theo phương thức trả chậm thì nguyên giá được tính theo giá trả ngay tại thời điểm mua.

- Nguyên giá tài sản cố định vô hình được mua dưới hình thức trao đổi với một tài sản cố định vô hình không tương tự hoặc tài sản khác được xác định theo giá trị hợp lí của tài sản nhận về hoặc bằng với giá trị của tài sản cố định vô hình đem trao đổi sau khi điều chỉnh các khoản trả thêm hoặc thu về.

- Đối với tài sản cố định vô hình do doanh nghiệp tạo ra nguyên giá không bao gồm các chi phí trong giai đoạn nghiên cứu mà chỉ bao gồm các chi phí phát sinh trong giai đoạn triển khai tạo ra tài sản cố định vô hình gồm: Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, các chi phí sản xuất chung phân bổ cho tài sản.

Ngoài ra, nguyên giá tài sản cố định vô hình còn bao gồm cả các chi phí khác như chi phí đăng kí quyền pháp lí, khấu hao bằng phát minh và giấy phép được sử dụng để tạo ra tài sản đó.

Các chi phí không được tính vào nguyên giá tài sản cố định vô hình trong trường hợp này bao gồm: chi phí đào tạo nhân viên để vận hành tài sản, các chi phí không liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào sử dụng, các chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và các khoản chi phí khác được sử dụng vượt quá mức bình thường.

(Tài liệu tham khảo: Những vấn đề kế toán cơ bản trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, TS. Vũ Đình Hiển, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2012)

>> Xem thêm: Fixed asset costs là gì? Cách xác định Fixed asset costs

 

gửi yêu cầu viết Luận Văn

( Bạn đang cần thuê đơn vị viết luận văn uy tín, hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi )

Nhập nội dung cần gửi (tên đề tài, ngôn ngữ cần viết, Yêu cầu của bạn và giáo viên, deadline ...). Nếu có tài liệu thì vui lòng gửi qua Email cho chúng tôi *:

Bạn cần viết luận văn vui lòng liên hệ

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và đưa ra giải pháp viết bài tốt nhất cho bạn

Đăng ký tư vấn qua Email