Internal Working Regulations là gì? Quy định của Internal Working Regulations

Internal Working Regulations là gì? Hãy cùng chúng tôi vietluanvan.top, trang viết luận văn thạc sĩ kinh tế uy tín đi tìm hiểu bằng bài viết dưới đây nhé!

Internal Working Regulations là gì? Hãy cùng chúng tôi vietluanvan.top, trang viết luận văn thạc sĩ kinh tế uy tín đi tìm hiểu bằng bài viết dưới đây nhé! Internal Working Regulations là gì? Quy định của Internal Working Regulations 1 Internal Working Regulations là gì? Internal Working Regulations trong tiếng việt là Nội qui lao động. Nội qui lao động là văn bản qui định do người sử dụng lao động ban hành, bao gồm những qui tắc xử sự chung và xử sự riêng cho từng loại lao động hoặc khu vực sản xuất; các hành vi vi phạm kỉ luật lao động và các biện pháp xử lí đối với những người có hành vi vi phạm kỉ luật lao động. (Theo iLaw) Qui định về nội qui lao động 1. Người sử dụng lao động phải ban hành nội qui lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội qui lao động phải bằng văn bản. 2. Nội dung nội qui lao động không được trái với pháp luật về lao động và qui định của pháp luật có liên quan. Nội qui lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây: a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; b) Trật tự tại nơi làm việc; c) An toàn, vệ sinh lao động; d) Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lí hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc; đ) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động; e) Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động; g) Các hành vi vi phạm kỉ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lí kỉ luật lao động; h) Trách nhiệm vật chất; i) Người có thẩm quyền xử lí kỉ luật lao động. 3. Trước khi ban hành nội qui lao động hoặc sửa đổi, bổ sung nội qui lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. 4. Nội qui lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc. Hiệu lực của nội qui lao động Nội qui lao động có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ đăng kí qui lao động. Trường hợp người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động ban hành nội qui lao động bằng văn bản thì hiệu lực do người sử dụng lao động quyết định trong nội qui lao động. (Theo Bộ luật Lao động năm 2019) >> Xem thêm: Collective Agreement là gì? Hiệu lực và thời hạn của Collective Agreement

Internal Working Regulations là gì? Quy định của Internal Working Regulations

1. Internal Working Regulations là gì?

Internal Working Regulations trong tiếng việt là Nội qui lao động. Nội qui lao động là văn bản qui định do người sử dụng lao động ban hành, bao gồm những qui tắc xử sự chung và xử sự riêng cho từng loại lao động hoặc khu vực sản xuất; các hành vi vi phạm kỉ luật lao động và các biện pháp xử lí đối với những người có hành vi vi phạm kỉ luật lao động. (Theo iLaw)

Tham khảo: Viết thuê luận văn thạc sĩ kinh tế Có nên thuê viết luận văn | Viết thuê bài tiểu luận

2. Qui định về nội qui lao động

- Người sử dụng lao động phải ban hành nội qui lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội qui lao động phải bằng văn bản.

- Nội dung nội qui lao động không được trái với pháp luật về lao động và qui định của pháp luật có liên quan. Nội qui lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

+) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

+) Trật tự tại nơi làm việc;

+) An toàn, vệ sinh lao động;

+) Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lí hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

+) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

+) Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động;

+) Các hành vi vi phạm kỉ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lí kỉ luật lao động;

+) Trách nhiệm vật chất;

+) Người có thẩm quyền xử lí kỉ luật lao động.

- Trước khi ban hành nội qui lao động hoặc sửa đổi, bổ sung nội qui lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

- Nội qui lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

3. Hiệu lực của nội qui lao động

- Nội qui lao động có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ đăng kí qui lao động.

- Trường hợp người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động ban hành nội qui lao động bằng văn bản thì hiệu lực do người sử dụng lao động quyết định trong nội qui lao động.

(Theo Bộ luật Lao động năm 2019)

>> Xem thêm: Collective Agreement là gì? Hiệu lực và thời hạn của Collective Agreement

 

gửi yêu cầu viết Luận Văn

( Bạn đang cần thuê đơn vị viết luận văn uy tín, hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi )

Nhập nội dung cần gửi (tên đề tài, ngôn ngữ cần viết, Yêu cầu của bạn và giáo viên, deadline ...). Nếu có tài liệu thì vui lòng gửi qua Email cho chúng tôi *:

Bạn cần viết luận văn vui lòng liên hệ

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và đưa ra giải pháp viết bài tốt nhất cho bạn

Đăng ký tư vấn qua Email