Management goals là gì? Vai trò của management goals

Management goals là gì? Vai trò của management goals. Hãy cùng chúng tôi vietluanvan.top, trang viết thuê luận văn thạc sĩ kinh tế uy tín đi tìm hiểu bằng bài viết dưới đây nhé!

Management goals là gì? Vai trò của management goals

Management goals là gì? Vai trò của management goals

1. Management goals là gì?

Management goals trong tiếng việt là Mục tiêu quản lí. Có nhiều cách hiểu về mục tiêu quản lí:

+) Mục tiêu quản lí được hiểu là trạng thái mong đợi, có thể có của đối tượng quản lí (hệ thống) tại một thời điểm nào đó trong tương lai hoặc sau một thời gian nhất định.

+) Mục tiêu quản lí là cái đích phải đạt tới của quá trình quản lí, nó định hướng và chi phối sự vận động của toàn bộ hệ thống quản lí.

+) Mục tiêu quản lí là một hệ thống các kế hoạch mà một công ty truyền đạt cho nhân viên của mình để đạt được.

+) Mọi quá trình quản lí (quản lí nền kinh tế, quản lí ngành, địa phương, doanh nghiệp...) đều bắt đầu từ việc đề ra mục tiêu quản lí dựa trên sự phân tích tình hình thực tế của đối tượng quản lí, khả năng và xu hướng phát triển của nó.

2. Vai trò của mục tiêu quản lí

Vai trò của mục tiêu quản lí được thể hiện trên các mặt chủ yếu sau:

- Mục tiêu quản lí là điểm xuất phát quyết định diễn biến của một quá trình quản lí.

- Xác định hệ thống mục tiêu quản lí là một căn cứ quan trọng để hình thành hệ thống quản lí.

- Mục tiêu quản lí là cơ sở của mọi tác động quản lí. Từ mục tiêu, người quản lí sẽ đề ra hàng loạt các phương pháp, các quyết định để thực hiện mục tiêu.

- Mục tiêu quản lí qui tụ lợi ích của hệ thống. Xác định đúng và phấn đấu đạt được các mục tiêu quản lí đã đề ra sẽ đảm bảo được các lợi ích của cá nhân, tập thể và xã hội.

Tham khảo: viết thuê luận văn | viết thuê assignment | Viết thuê bài tiểu luận

3. Tại sao nói quản lí theo mục tiêu là một phương thức quản lí hiệu quả?

- Quản lí theo mục tiêu đảm bảo cho công tác quản lí đạt hiệu quả cao: Việc quản lí theo mục tiêu buộc các nhà quản lí phải xây dựng kế hoạch để đạt được mục tiêu, tính toán phân bổ các nguồn lực, tổ chức bộ máy và con người cần cho việc thực hiện mục tiêu. Đó là những yếu tố đảm bảo cho công tác quản lí đạt hiệu quả cao.

- Quản lí theo mục tiêu đảm bảo cho tổ chức được phân định rõ ràng: Quản lí theo mục tiêu đòi hỏi các nhà quản lí phải phân định rõ ràng các chức vụ và cơ cấu tổ chức, phân chia các quyền hạn trong tổ chức theo các kết quả mà họ mong đợi, nhờ đó tổ chức được phân định rõ ràng.

- Quản lí theo mục tiêu cho phép khai thác được tính năng động, sáng tạo và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong tổ chức: Phương thức quản lí theo mục tiêu giúp cho các cá nhân trong tổ chức có được nhưng mục tiêu được xác định rõ ràng. Họ được tham gia vào việc đề ra mục tiêu cho họ, hiểu được quyền hạn, trách nhiệm của họ, những điều kiện để thực hiện mục tiêu.

- Quản lí theo mục tiêu đảm bảo cho công tác kiểm tra đạt hiệu quả cao hơn: Công tác kiểm tra gắn liền với việc đo lường kết quả và tiến hành điều chỉnh những sai lệch so với kế hoạch để đảm bảo đạt được các mục tiêu. Vì vậy, việc xác định chính xác hệ thông mục tiêu của tổ chức là cơ sở quan trọng để triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Khoa học quản lí, NXB Tài chính; Bizfluent)

>> Xem thêm: Building Information Systems là gì?

 

gửi yêu cầu viết Luận Văn

( Bạn đang cần thuê đơn vị viết luận văn uy tín, hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi )

Nhập nội dung cần gửi (tên đề tài, ngôn ngữ cần viết, Yêu cầu của bạn và giáo viên, deadline ...). Nếu có tài liệu thì vui lòng gửi qua Email cho chúng tôi *:

Bạn cần viết luận văn vui lòng liên hệ

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và đưa ra giải pháp viết bài tốt nhất cho bạn

Đăng ký tư vấn qua Email