Nội dung và hình thức luận văn chuyên khoa cấp 1 thạc sỹ

Luận văn phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ không được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị. Tác giả làm luận văn cần có lời cam đoan danh dự về công trình khoa học này của mình.

Nội dung và hình thức luận văn chuyên khoa cấp 1 thạc sỹ

Nội dung và hình thức luận văn chuyên khoa cấp 1 thạc sỹ

1. Nội dung luận văn

Luận văn có độ dầy tối thiểu 60 trang bao gồm những phần và chương sau:

- ĐẶT VẤN ĐỀ (2 trang): trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu.

- Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU (chiếm khoảng 1/4 chiều dài luận văn):

+ Giới thiệu chung về vấn đề nghiên cứu

+ Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài nghiên cứu; nêu những vấn đề còn tồn tại; chỉ ra những vấn đề mà luận văn cần tập trung nghiên cứu giải quyết.

- Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (chiếm khoảng 1/6 - 1/5 chiều dài luận văn) bao gồm:

+ Đối tượng nghiên cứu:

• Đối tượng nghiên cứu

• Tiêu chuẩn chọn mẫu

• Tiêu chuẩn loại trừ

• Địa điểm và thời gian nghiên cứu.

+ Phương pháp nghiên cứu:

• Thiết kế nghiên cứu

• Cỡ mẫu: công thức tính mẫu.

• Phương pháp chọn mẫu: mô tả cách chọn mẫu.

• Nội dung nghiên cứu: đáp ứng từng mục tiêu cụ thể của đề tài

• Phương pháp thu thập và đánh giá số liệu.

• Sơ đồ nghiên cứu (nếu có)

• Phương pháp hạn chế sai số

• Phương pháp xử lý số liệu.

+ Vấn đề y đức:

- Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU (chiếm khoảng 1/4 chiều dài luận văn): trình bày các bảng, biểu đồ, hình, sơ đồ … có từ kết quả nghiên cứu được. Nội dung phần kết quả phải sắp xếp thứ tự theo từng mục tiêu cụ thể của đề tài.

- Chương 4: BÀN LUẬN (chiếm khoảng 1/4 chiều dài luận văn): Phần bàn luận phải căn cứ vào các dẫn liệu khoa học thu được trong quá trình nghiên cứu của luận văn hoặc đối chiếu với kết quả nghiên cứu của các tác giả khác thông qua các tài liệu tham khảo. Nội dung phần bàn luận cũng sắp xếp theo thứ tự từng mục tiêu cụ thể và theo kết quả của đề tài.

- KÊT LUẬN (từ 1-2 trang): trình bày những gì rút ra được từ kết quả của luận văn một cách ngắn gọn, không có lời bàn và bình luận thêm, không có trích dẫn tài liệu tham khảo.

- KIẾN NGHỊ (1 trang): những đề nghị được rút ra từ kết quả nghiên cứu.

- TÀI LIỆU THAM KHẢO: liệt kê đầy đủ (theo qui định cách viết tài liệu tham khảo) các tài liệu trong và ngoài nước được trích dẫn, sử dụng và đề cập tới trong nội dung luận văn. Số tài liệu tham khảo khoảng 0,6 - 0,8 tài liệu cho 1 trang luận văn (tối thiểu ≥ 40 tài liệu), trong đó có ít nhất 50% số tài liệu mới cập nhật trong vòng 5 năm trở lại.

Riêng luận văn chuẩn hóa chuyên khoa 1 số tài liệu tham khảo khoảng 0,5 - 0,6 tài liệu cho 1 trang luận văn (tối thiểu ≥ 25 tài liệu), trong đó có ít nhất 50% số tài liệu mới cập nhật trong vòng 5 năm trở lại.

- PHỤ LỤC: gồm phiếu thu thập số liệu, bảng câu hỏi phỏng vấn, giấy xác nhận lấy mẫu, danh sách mẫu nghiên cứu, kết quả phân tích/thống kê, các tài liệu bổ sung cho luận văn …

Để xem tiếp "Nội dung và hình thức luận văn chuyên khoa cấp 1 thạc sỹ" vui lòng Click: XEM VÀ DOWNLOAD

Bạn cần viết luận văn ngôn ngữ Tiếng Anh, Viết luận văn Ngôn ngữ tiếng việt hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline: 0915.189.268 hoặc Email: vietluanvan.top@gmail.com

>> Xem thêm:  Slide chương 1 kinh tế học và các vấn đề cơ bản

 

gửi yêu cầu viết Luận Văn

( Bạn đang cần thuê đơn vị viết luận văn uy tín, hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi )

Nhập nội dung cần gửi (tên đề tài, ngôn ngữ cần viết, Yêu cầu của bạn và giáo viên, deadline ...). Nếu có tài liệu thì vui lòng gửi qua Email cho chúng tôi *:

Bạn cần viết luận văn vui lòng liên hệ

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và đưa ra giải pháp viết bài tốt nhất cho bạn

Đăng ký tư vấn qua Email