12
05/2020
1,5k

Information technology applications là gì và thực trạng cách áp dụng

Information technology applications trong tiếng việt là ứng dụng công nghệ thông tin. Luật công nghệ thông tin năm 2006 nhấn mạnh ...

Xem Thêm
12
05/2020
1,4k

Tourism territorial system là gì?

Tourism territorial system trong tiếng việt là Hệ thống lãnh thổ du lịch. Hệ thống lãnh thổ du lịch là một hệ thống địa lí xã hội, bao gồm các yếu tố có ...

Xem Thêm
17
05/2020
1,2k

Building Information Systems là gì?

Building Information Systems trong tiếng việt là xây dựng hệ thống thông tin. Xây dựng hệ thống thông tin là việc ứng dụng công nghệ thông tin một cách có hệ thống, hiệu quả của doanh nghiệp.

Xem Thêm
17
05/2020
1,1k

Management goals là gì? Vai trò của management goals

Management goals trong tiếng việt là Mục tiêu quản lí. Mục tiêu quản lí được hiểu là trạng thái mong đợi, có thể có của đối tượng quản lí ...

Xem Thêm
17
05/2020
1,1k

Aleatory Contract là gì? Và cách thức hoạt động

Aleatory Contract trong tiếng việt là hợp đồng may rủi. Hợp đồng may rủi là một thỏa thuận trong đó các bên liên quan không cần phải thực hiện một nghĩa vụ nào ...

Xem Thêm
21
05/2020
1,2k

Treasury inflation-protected securities là gì? Ưu và nhược điểm của TIPS

Treasury inflation-protected securities trong tiếng việt là Trái phiếu chính phủ bảo vệ nhà đầu tư khỏi lạm phát, Viết tắt là TIPS ...

Xem Thêm
21
05/2020
1,0k

Festival là gì? Vai trò của Festival trong ngành du lịch

Festival trong tiếng việt là Lễ hội. Lễ hội là một ngày hoặc một khoảng thời gian đặc biệt, thường là để kỉ niệm, tưởng nhớ một sự kiện tôn giáo ...

Xem Thêm
21
05/2020
1,1k

Human Resources Information System là gì?

Human Resources Information System trong tiếng việt là Hệ thống thông tin quản trị nhân lực viết tắt là HRIS.

Xem Thêm

Bạn cần viết luận văn vui lòng liên hệ

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và đưa ra giải pháp viết bài tốt nhất cho bạn

Đăng ký tư vấn qua Email