17
02/2020
1,3k

Average product là gì? Khái niệm về tổng sản lượng

Cùng Vietluanvan.top tìm hiểu Sản phẩm bình quân (average product) là gì? Khái niệm về tổng sản lượng.

Xem Thêm
17
02/2020
1,3k

Individual Labor Productivity là gì? Vai trò của Individual Labor Productivity

Individual Labor Productivity (Năng suất lao động cá nhân) là mức năng suất của cá nhân người lao động. Việc tăng hay giảm năng suất lao động cá nhân phần lớn quyết định sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp.

Xem Thêm
18
02/2020
1,1k

Budget là gì? Các loại Budget

Budget (ngân sách) là một kế hoạch tài chính cho các hoạt động trong tương lai, có thể là hoạch định cá nhân hoặc cũng có thể là tầm nhìn tương lai của doanh nghiệp...

Xem Thêm
21
02/2020
1,3k

Budget defici là gì? Cách xác định Budget defici

Thiếu hụt ngân sách là một công cụ của chính sách tài chính để kích cầu và tạo công ăn việc làm trong nền kinh tế. Một chính sách như thế đã được Keynes đề ra trong những năm 1930 ...

Xem Thêm
21
02/2020
1,1k

Productivity là gì? Các nhân tố quyết định Productivity

Productivity là một thuật ngữ mà bị hiểu nhầm rất nhiều. Lý do chính là vì chúng ta sử dụng từ productivity trên cả tầm vĩ mô lẫn vi mô. Trên báo chí, chúng ta đọc về workforce productivity ...

Xem Thêm
21
02/2020
1,2k

Employment Service là gì? Doanh nghiệp hoạt động Employment Service

Employment Service là dịch vụ việc làm hoạt động kết nối của tổ chức, cá nhân nhằm tạo ra một sản phẩm dịch vụ là việc làm...

Xem Thêm
22
02/2020
1,1k

Regulatory Risk là gì? Đặc điểm Regulatory Risk

Để biết Regulatory Risk là gì? Đặc điểm Regulatory Risk hãy cùng vietluanvan.top. Trang viết luận văn thạc sĩ kinh tế uy tín đi tìm hiểu nhé!

Xem Thêm
22
02/2020
1,5k

Reputational Risk là gì? Đặc điểm Reputational Risk

Để biết Reputational Risklà gì? Đặc điểm Reputational Risk hãy cùng vietluanvan.top. Trang viết luận văn thạc sĩ kinh tế uy tín đi tìm hiểu nhé !

Xem Thêm

Bạn cần viết luận văn vui lòng liên hệ

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và đưa ra giải pháp viết bài tốt nhất cho bạn

Đăng ký tư vấn qua Email