28
02/2020
1,2k

Asset valuation là gì? Các mô hình Asset valuation

Asset valuation tiếng việt là Định giá tài sản. Định giá tài sản là quá trình xác định giá trị thị trường hợp lí hoặc giá trị hiện tại của tài sản thông qua việc sử dụng các mô hình định giá tuyệt đối và tương đối.

Xem Thêm
28
02/2020
1,5k

The Great Man Theory of Leadership là gì?

The Great Man Theory of Leadership tiếng việt là Lí thuyết về người lãnh đạo vĩ đại. Có nhiều cách tiếp cận khác nhau về lãnh đạo, mỗi cách tiếp cận đưa ra một quan điểm khác nhau ...

Xem Thêm
29
02/2020
1,0k

Team Conflict là gì? Phân loại Team Conflict

Team Conflict tiếng việt là Mâu thuẫn trong nhóm làm việc. Mâu thuẫn trong nhóm làm việc có thể được hiểu đó là sự khác nhau về nhận thức, quan điểm và ý thức về một vấn đề nào đó.

Xem Thêm
29
02/2020
1,4k

Team Development là gì? Mục đích và vai trò Team Development

Team Development tiếng việt là Phát triển nhóm làm việc.Phát triển nhóm là việc mở rộng về qui mô và phát triển cả về chất lượng của nhóm...

Xem Thêm
29
02/2020
1,3k

Doppelganger Brand Image là gì?

Doppelganger Brand Image tiếng việt là Hình ảnh thương hiệu Doppelganger (thường viết tắt là DBI). "Doppelganger" là một từ có gốc xuất phát từ tiếng Đức nghĩa là kẻ song trùng ...

Xem Thêm
01
03/2020
1,3k

Appraisal Ratio là gì? Công thức tính Appraisal Ratio

Appraisal Ratio tiếng việt là tỉ số thẩm định. Tỉ số thẩm định là tỉ lệ được sử dụng để đo lường khả năng lựa chọn đầu tư của nhà quản lí quĩ ở hạng cao hay thấp hơn ...

Xem Thêm
07
03/2020
1,4k

Appraisal Capital là gì? Hiểu về Appraisal Capital

Appraisal Capital trong tiếng việt là Vốn thẩm định. Vốn thẩm định là một hình thức điều chỉnh kế toán. Vốn thẩm định được tạo ra khi giá trị thẩm định của tài sản ròng của công ty lớn hơn giá trị sổ sách.

Xem Thêm
07
03/2020
1,4k

Valuation records trong định giá tài sản là gì? Nội dung của Valuation records

Valuation records trong tiếng việt là hồ sơ định giá. Hồ sơ định giá là các tài liệu có liên quan đến công việc định giá tài sản do người định giá lập, thu thập ...

Xem Thêm

Bạn cần viết luận văn vui lòng liên hệ

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và đưa ra giải pháp viết bài tốt nhất cho bạn

Đăng ký tư vấn qua Email