07
03/2020
1,2k

The Art of Leading Team là gì? Những tố chất cần thiết

The Art of Leading Team trong tiếng việt là nghệ thuật lãnh đạo nhóm. Nghệ thuật lãnh đạo nhóm là thuyết phục một người không có mục đích ...

Xem Thêm
08
03/2020
1,1k

Destination Management Organization - DMO là gì?

Destination Management Organization - DMO trong tiếng việt là tổ chức quản lí điểm đến. Tổ chức quản lí điểm đến là tổ chức phối hợp nhiều yếu tố cấu thành của sản phẩm du lịch ...

Xem Thêm
08
03/2020
1,5k

Team Charters là gì? Nội dung của Team Charters

Team Charters là gì trong tiếng việt là Điều lệ nhóm làm việc. Điều lệ nhóm làm việc nêu ra mục đích của nhóm, phương pháp hoạt động ...

Xem Thêm
08
03/2020
1,2k

Appraisal Approach là gì? Hiểu về Appraisal Approach

Appraisal Approach trong tiếng việt là Phương thức thẩm định. Phương thức thẩm định là một thủ tục để xác định giá trị của tài sản ...

Xem Thêm
09
03/2020
1,3k

Anti-Boycott Regulations là gì?

Anti-Boycott Regulations trong tiếng việt là Đạo luật chống tẩy chay. Đạo luật chống tẩy chay bảo vệ khách hàng khỏi việc bị từ chối lui tới một doanh nghiệp ...

Xem Thêm
09
03/2020
1,2k

Labor Lease là gì? Nguyên tắc của Labor Lease

Labor Lease trong tiếng việt là Cho thuê lại lao động. Cho thuê lại lao động là việc người lao động giao kết hợp đồng lao động với một người sử dụng lao động ...

Xem Thêm
10
03/2020
1,0k

Successful sellers là gì? Những yếu tố đánh giá Successful sellers

Successful sellers trong tiếng việt là người bán hàng thành công. Người bán hàng thành công là những người có khả năng nắm bắt được nhu cầu của khách hàng ...

Xem Thêm
10
03/2020
1,2k

Dialogue at Workplace là gì?

Dialogue at Workplace trong tiếng việt là Đối thoại tại nơi làm việc. Đối thoại tại nơi làm việc là việc chia sẻ thông tin, tham khảo, thảo luận ...

Xem Thêm

Bạn cần viết luận văn vui lòng liên hệ

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và đưa ra giải pháp viết bài tốt nhất cho bạn

Đăng ký tư vấn qua Email