10
03/2020
1,0k

Collective Agreement là gì? Hiệu lực và thời hạn của Collective Agreement

Collective Agreement trong tiếng việt là Thỏa ước lao động tập thể. Thỏa ước lao động tập thể hay thỏa thuận tập thể là quá trình đàm phán giữa đại diện người lao động ...

Xem Thêm
13
03/2020
1,0k

Internal Working Regulations là gì? Quy định của Internal Working Regulations

Internal Working Regulations trong tiếng việt là Nội qui lao động. Nội qui lao động là văn bản qui định do người sử dụng lao động ban hành ...

Xem Thêm
13
03/2020
1,1k

Roll Forward là gì? Đặc điểm của Roll Forward

Roll Forward trong tiếng việt là Kéo dài kì hạn. Kéo dài kì hạn là thuật ngữ chỉ việc kéo dài thời gian hết hạn hay đáo hạn của quyền chọn ...

Xem Thêm
13
03/2020
1,5k

Rollover Credit là gì? Đặc điểm và cách thức hoạt động

Rollover Credit trong tiếng việt là Tín dụng cộng dồn. Tín dụng cộng dồn là khoản thanh toán lãi cho nhà giao dịch hối đoái nắm giữ vị thế mua một cặp tiền tệ qua đêm ...

Xem Thêm
14
03/2020
1,0k

Abeyance là gì? Nội dung về Abeyance

Abeyance trong tiếng việt là tình trạng tạm thời vô chủ. Tình trạng tạm thời vô chủ là tình trạng trong đó chủ sở hữu hợp pháp của một tài sản,...

Xem Thêm
15
03/2020
1,2k

Absolute Physical Life là gì?

Absolute Physical Life trong tiếng việt là Tuổi thọ vật lí tuyệt đối. Tuổi thọ vật lí tuyệt đối là tuổi thọ của một tài sản hữu hình ...

Xem Thêm
15
03/2020
1,0k

Brand Positioning là gì? Ý nghĩa của brand positioning

Brand Positioning trong tiếng việt là Định vị thương hiệu. Định vị là không gian độc đáo mà một thương hiệu chiếm giữ trong bộ não của khách hàng ...

Xem Thêm
17
03/2020
1,3k

Outright Forward là gì? Đặc điểm của Outright Forward

Outright Forward trong tiếng việt là Giao dịch hối đoái kì hạn. Giao dịch hối đoái kì hạn hay giao dịch tiền tệ kì hạn, là một hợp đồng tiền tệ khóa tỷ giá hối đoái ...

Xem Thêm

Bạn cần viết luận văn vui lòng liên hệ

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và đưa ra giải pháp viết bài tốt nhất cho bạn

Đăng ký tư vấn qua Email