17
03/2020
1,2k

Tomorrow Next là gì? Đặc điểm của Tomorrow Next

Tomorrow Next trong tiếng việt là Giao dịch T/N (giao dịch vào ngày hôm sau). Giao dịch T/N (tom-next), là một hình thức giao dịch hối đoái ngắn hạn trong đó ...

Xem Thêm
18
03/2020
1,3k

Reflation là gì? Đặc điểm và chính sách của reflation

Reflation là gì? Đặc điểm và chính sách của reflation. Hãy cùng chúng tôi vietluanvan.top, trang viết luận văn thạc sĩ kinh tế uy tín đi tìm hiểu bằng bài viết dưới đây nhé!

Xem Thêm
18
03/2020
1,2k

Roll-down là gì? Đặc điểm về lợi suất Roll-down

Lợi suất Roll-down là một hình thức lợi nhuận phát sinh khi giá trị của trái phiếu hội tụ ngang bằng với giá khi đáo hạn. Qui mô lợi suất Roll-down của ...

Xem Thêm
20
03/2020
1,0k

Seagull Option là gì? Xây dựng một chiến lược Seagull Option

Seagull Option trong tiếng việt là Quyền chọn hải âu. Quyền chọn hải âu là một chiến lược giao dịch quyền chọn ba nhánh gồm hai quyền chọn bán và ...

Xem Thêm
20
03/2020
1,2k

Assortment Strategy là gì? Cách thức hoạt động của Assortment Strategy

Assortment Strategy trong tiếng việt là Chiến lược phân loại. Chiến lược phân loại trong lĩnh vực bán lẻ liên quan đến số lượng và loại sản phẩm mà cửa hàng ...

Xem Thêm
23
03/2020
1,0k

A/B Testing trong marketing là gì?

A/B Testing trong tiếng việt là thử nghiệm phân tách AB. Thử nghiệm A/B là một phương pháp kiểm tra tính hiệu quả của các phương pháp marketing hoặc phương tiện truyền thông...

Xem Thêm
23
03/2020
1,4k

Cost Volume Profit Analysis - CVP là gì?

Cost Volume Profit Analysis - CVP trong tiếng việt là Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận.

Xem Thêm
24
03/2020
1,4k

Fixed asset costs là gì? Cách xác định Fixed asset costs

Fixed asset costs trong tiếng việt là Nguyên giá tài sản cố định. Nguyên giá tài sản cố định là giá trị ban đầu (giá trị nguyên thuỷ) của tài sản cố định khi nó xuất hiện ...

Xem Thêm

Bạn cần viết luận văn vui lòng liên hệ

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và đưa ra giải pháp viết bài tốt nhất cho bạn

Đăng ký tư vấn qua Email