Team Development là gì? Mục đích và vai trò Team Development

Team Development là gì? Mục đích và vai trò Team Development. Hãy cùng chúng tôi vietluanvan.top, trang viết luận văn thạc sĩ kinh tế uy tín đi tìm hiểu bằng bài viết dưới đây nhé!

Team Development là gì? Mục đích và vai trò Team Development

Team Development là gì? Mục đích và vai trò Team Development

1. Team Development là gì?

Team Development tiếng việt là Phát triển nhóm làm việc.Phát triển nhóm là việc mở rộng về qui mô và phát triển cả về chất lượng của nhóm. Phát triển nhóm đảm bảo  cho các thành viên đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ hiện tại và nhiệm vụ tương lai lâu dài của nhóm.

Mọi thành viên trong nhóm phải được tạo mọi điều kiện tốt nhất để có thể phát triển năng lực của mình thông qua việc hỗ trợ thông tin, cung cấp các kiến thức, các kĩ năng thực hiện công việc mà nhóm đang đảm nhiệm.

Phát triển nhóm làm việc là một nhiệm vụ quan trọng không những đảm bảo cho nhóm thực thi các nhiệm vụ trước mắt mà còn đáp ứng nhiệm vụ lâu dài của nhóm, đảm bảo cho nhóm hoạt động có hiệu quả hơn. 

2. Mục đích và vai trò của việc phát triển nhóm

Mục tiêu chung của phát triển nhóm nhằm đảm bảo cho nhóm sử dụng hiệu quả tối đa các nguồn lực hiện có của nhóm, đảm đương và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đồng thời thông qua đó giúp mọi thành viên có cơ hội phát triển kĩ năng nghề nghiệp của bản thân. Phát triển nhóm có ý nghĩa quan trọng đối với nhóm và với các thành viên của nhóm

- Đối với nhóm:

+) Phát triển nhóm là cơ sở đảm bảo cho nhóm đảm đương được nhiều công việc từ đơn giản đến phức tạp, đáp ứng được các yêu cầu của các công việc hiện tại và tương lai của nhóm.

+) Phát triển nhóm đảm bảo cho nhóm hoạt động ổn định lâu dài và thích ứng với sự biến động của môi trường kinh doanh.

+) Giải quyết các vấn đề của tổ chức. Phát triển nhóm giúp cho người lãnh đạo nhóm giải quyết được các vấn đề mâu thuẫn thường nảy sinh trong nhóm, đảm bảo các qui chế hoạt động nhóm được thực hiện nghiêm túc.

+) Nhờ đào tạo và phát triển, năng lực làm việc của các thành viên trong nhóm được nâng lên và khả năng hợp tác giữa các thành viên sẽ tốt hơn.

+) Phát triển nhóm là một trong những yếu tố cơ bản để tạo nên sự gắn kết chặt chẽ các thành viên trong nhóm, tăng tính hợp tác và chủ động trong công việc.

- Đối với các thành viên trong nhóm:

+) Thông qua các hoạt động phát triển nhóm, các thành viên sẽ được hưởng lợi từ quá trình đào tạo và phát triển của nhóm nhờ đó năng lực của các thành viên được nâng lên đáng kể.

+) Tính làm việc chuyên nghiệp của các thành viên được cải thiện: phát triển nhóm chú trọng cả hai mặt cả về qui mô số lượng và chất lượng làm việc của các thành viên trong nhóm.

+) Thông qua hoạt động đào tạo và tự đào tạo sẽ giúp cho các thành viên có kiến thức có khả năng làm việc có tính chuyên nghiệp và tinh thần làm việc hợp tác, đảm đương được các công việc phức tạp của nhóm.

+) Phát triển nhóm sẽ đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của các thành viên trong nhóm được học hỏi, được hợp tác làm việc và được phát triển các kĩ năng làm việc nhóm.

+) Thông qua quá trình đào tạo và phát triển, các thành viên trong nhóm sẽ có cách nhìn nhận mới, cách tư duy mới và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

(Tài liệu tham khảo: Kĩ năng làm việc nhóm, TS. Trương Minh Đức, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2012)

Tham khảo: Viết thuê luận văn thạc sĩ kinh tế Dịch vụ viết thuê tiểu luận

>> Xem thêm: Team Conflict là gì? Phân loại Team Conflict

 

gửi yêu cầu viết Luận Văn

( Bạn đang cần thuê đơn vị viết luận văn uy tín, hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi )

Nhập nội dung cần gửi (tên đề tài, ngôn ngữ cần viết, Yêu cầu của bạn và giáo viên, deadline ...). Nếu có tài liệu thì vui lòng gửi qua Email cho chúng tôi *:

Bạn cần viết luận văn vui lòng liên hệ

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và đưa ra giải pháp viết bài tốt nhất cho bạn

Đăng ký tư vấn qua Email