Treasury inflation-protected securities là gì? Ưu và nhược điểm của TIPS

Treasury inflation-protected securities là gì? Ưu và nhược điểm của TIPS. Hãy cùng chúng tôi vietluanvan.top, trang viết thuê luận văn thạc sĩ kinh tế uy tín đi tìm hiểu bằng bài viết dưới đây nhé!

Treasury inflation-protected securities là gì? Ưu và nhược điểm của TIPS

Treasury inflation-protected securities là gì? Ưu và nhược điểm của TIPS

1. Treasury inflation-protected securities là gì?

Treasury inflation-protected securities trong tiếng việt là Trái phiếu chính phủ bảo vệ nhà đầu tư khỏi lạm phát, Viết tắt là TIPS.

Trái phiếu chính phủ bảo vệ nhà đầu tư khỏi lạm phát (TIPS) là một trái phiếu kho bạc điều chỉnh theo lạm phát để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi những tác động tiêu cực của việc tăng giá. Giá trị gốc của TIPS tăng khi lạm phát tăng.

2. Cách thức hoạt động của TIPS

TIPS được phát hành với kì hạn là 5, 10 và 30 năm và được coi là một khoản đầu tư có tính rủi ro thấp vì chính phủ Mỹ đã hỗ trợ các khoản này. Tuy nhiên, tính năng chính của TIPS là điều chỉnh lạm phát. Khi lạm phát tăng, nó được đo bằng CPI, mệnh giá của trái phiếu cũng tăng.

TIPS trả lãi cứ mỗi 6 tháng một lần dựa trên một tỉ lệ cố định được xác định tại phiên đấu giá trái phiếu. Tuy nhiên, số tiền thanh toán lãi có thể thay đổi do lãi suất được áp dụng cho số tiền gốc hoặc giá trị được điều chỉnh của trái phiếu. Nếu số tiền gốc được điều chỉnh cao hơn theo thời gian do giá tăng, lãi suất sẽ được nhân với số tiền gốc tăng đó.

Do vậy, các nhà đầu tư nhận được mức lãi suất hoặc thanh toán cao hơn khi lạm phát tăng. Ngược lại, các nhà đầu tư sẽ nhận được khoản thanh toán phiếu giảm giá thấp hơn nếu giảm phát xảy ra.

TIPS có thể được mua trực tiếp từ chính phủ thông qua hệ thống TreasuryDirect, với số tiền lời 100 đô la với khoản đầu tư tối thiểu là 100 đô la, và có sẵn với các kì hạn là 5, 10, và 30 năm.

Một số nhà đầu tư thích nhận TIPS thông qua quĩ tương hỗ TIPS hoặc quĩ ETF. Tuy nhiên, việc mua TIPS một cách trực tiếp cho phép các nhà đầu tư tránh các khoản phí quản lí liên quan đến các quĩ tương hỗ.

3. Ưu điểm và hạn chế của TIPS

- Ưu điểm:

+) Tiền gốc tăng theo lạm phát có nghĩa là khi đáo hạn, các trái chủ được trả tiền gốc đã điều chỉnh theo lạm phát

+) Nhà đầu tư sẽ không bao giờ được trả ít hơn số tiền gốc ban đầu của họ khi TIPS đáo hạn

+) Các khoản thanh toán lãi tăng khi lạm phát tăng do tỉ lệ được tính dựa trên số dư tiền gốc đã điều chỉnh.

- Hạn chế:

+) Lãi suất đưa ra thường thấp hơn hầu hết các trái phiếu có lãi suất cố định, không có điều chỉnh lạm phát

+) Các nhà đầu tư có thể sẽ phải chịu thuế nhiều hơn

+) Nếu lạm phát trên thực tế không như vậy trong khi TIPS giữ nguyên, thì lợi ích của việc giữ lại TIPS sẽ giảm.

Tham khảo: viết thuê luận văn | viết thuê assignment | Viết thuê bài tiểu luận

4. Ví dụ thực tế về TIPS

Dưới đây là một so sánh giữa TIPS so với Trái phiếu kho bạc trong 10 năm, cả hai đều được Bộ Tài chính Hoa Kỳ phát hành và bán đấu giá. Trái phiếu kho bạc trung hạn (T-Notes) là trái phiếu trung hạn đáo hạn trong vòng hai, ba, 5 hoặc 10 năm. Trả lãi 6 tháng một lần với lãi suất coupon cố định.

Vào ngày 29/3/2019, TIPS 10 năm đã được bán đấu giá với lãi suất 0,875%. Mặt khác, trái phiếu kho bạc 10 năm đã được bán đấu giá vào ngày 15/3/2019 với lãi suất 2,625% mỗi năm. Chúng ta có thể thấy rằng trái phiếu kho bạc 10 năm trả lãi nhiều hơn, có nghĩa là các nhà đầu tư sẽ nhận được khoản thanh toán phiếu lãi cao hơn từ trái phiếu kho bạc 10 năm so với việc đầu tư TIPS.

Tuy nhiên, nếu lạm phát tăng, tiền gốc trên TIPS sẽ tăng, cho phép các khoản thanh toán phiếu lãi tăng lên trong khi trái phiếu kho bạc 10 năm có lãi suất cố định trong suốt vòng đời của trái phiếu. Mặc dù TIPS giúp chống lại lạm phát nhưng sự bù đắp này thường có lợi suất thấp hơn trái phiếu có kì hạn tương tự.

(Tài liệu tham khảo: investopedia.com)

>> Xem thêm: Aleatory Contract là gì? Và cách thức hoạt động

 

gửi yêu cầu viết Luận Văn

( Bạn đang cần thuê đơn vị viết luận văn uy tín, hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi )

Nhập nội dung cần gửi (tên đề tài, ngôn ngữ cần viết, Yêu cầu của bạn và giáo viên, deadline ...). Nếu có tài liệu thì vui lòng gửi qua Email cho chúng tôi *:

Bạn cần viết luận văn vui lòng liên hệ

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và đưa ra giải pháp viết bài tốt nhất cho bạn

Đăng ký tư vấn qua Email