Valuation records trong định giá tài sản là gì? Nội dung của Valuation records

Valuation records trong định giá tài sản là gì? Nội dung của Valuation records. Hãy cùng chúng tôi vietluanvan.top, trang viết luận văn thạc sĩ kinh tế uy tín đi tìm hiểu bằng bài viết dưới đây nhé!

Valuation records trong định giá tài sản là gì? Nội dung của Valuation records

Valuation records trong định giá tài sản là gì? Nội dung của Valuation records

1. Valuation records là gì?

Valuation records trong tiếng việt là hồ sơ định giá. Hồ sơ định giá là các tài liệu có liên quan đến công việc định giá tài sản do người định giá lập, thu thập, phân loại, sử dụng và lưu trữ trong quá trình thực hiện công việc định giá.

Tài liệu trong hồ sơ định giá được thể hiện trên giấy, phim ảnh hay những vật mang tin khác theo qui định của pháp luật hiện hành.

Viết thuê luận văn thạc sĩ kinh tế Có nên thuê viết luận văn | Viết thuê bài tiểu luân

2. Đặc trưng của valuation records

- Hồ sơ định giá phải được lập đầy đủ sao cho người định giá hoặc người có trách nhiệm kiểm tra đọc sẽ hiểu được toàn bộ nội dung quá trình định giá tài sản.

- Người định viên có trách nhiệm thu thập và lưu trong hồ sơ định giá những tài liệu, thông tin cần thiết liên quan đến quá trình định giá tài sản đủ để:

(1) Làm cơ sở cho việc hình thành ý kiến của mình về mức giá của tài sản định giá

(2) Chứng minh rằng quá trình định giá đã được thực hiện theo đúng hệ thống Tiêu chuẩn hành nghề của Việt Nam hoặc Tiêu chuẩn hành nghề quốc tế và khu vực.

- Hồ sơ định giá được lưu giữ tại nơi lưu giữ hồ sơ của doanh nghiệp, tổ chức định giá. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức định giá có chi nhánh, hồ sơ định giá được lưu tại nơi ban hành báo cáo, chứng thư định giá.

- Hồ sơ định giá được lưu giữ trong một thời hạn qui định.

3. Nội dung của hồ sơ định giá

Nội dung của hồ sơ định giá bao gồm:

- Tên và số hiệu hồ sơ

- Ngày, tháng, năm lập và lưu trữ hồ sơ

- Những thông tin về khách hàng yêu cầu định giá

- Thư mời định giá

- Hợp đồng định giá tài sản kí kết giữa doanh nghiệp định giá và khách hàng có nhu cầu định giá tài sản

- Những phân tích, đánh giá của người định giá về những vấn đề liên quan đến hoạt động định giá

- Những ý kiến trưng cầu tư vấn về các khía cạnh kĩ thuật, pháp lí liên quan đến tài sản cần định giá (nếu có)

- Báo cáo kết quả định giá tài sản và phụ lục kèm theo báo cáo

- Chứng thư định giá tài sản

- Biên bản thanh lí hợp đồng định giá giữa doanh nghiệp, tổ chức định giá và khách hàng yêu cầu định giá

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Định giá tài sản, NXB Tài chính)

>> Xem thêm: Appraisal Capital là gì? Hiểu về Appraisal Capital

 

gửi yêu cầu viết Luận Văn

( Bạn đang cần thuê đơn vị viết luận văn uy tín, hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi )

Nhập nội dung cần gửi (tên đề tài, ngôn ngữ cần viết, Yêu cầu của bạn và giáo viên, deadline ...). Nếu có tài liệu thì vui lòng gửi qua Email cho chúng tôi *:

Bạn cần viết luận văn vui lòng liên hệ

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và đưa ra giải pháp viết bài tốt nhất cho bạn

Đăng ký tư vấn qua Email