Đề tài luận văn kinh tế: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành Nông nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài luận văn Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong tiến trình hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới là một trong những nội dung cơ bản của đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta. Việc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói chung, cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp nói riêng có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của nền kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, thu hẹp và tiến tới xoá đói, giảm nghèo.

Đề tài luận văn kinh tế: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành Nông nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài luận văn kinh tế: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành Nông nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh

 

Mô tả về đề tài viết luận văn kinh tế:

Nông nghiệp là một ngành sản xuất vật chất của nền kinh tế quốc dân và là một bộ phận trọng yếu của tái sản xuất xã hội. Phát triển nông nghiệp luôn giữ một vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của mỗi quốc gia. Đối với nước ta, Đảng và Nhà nước luôn chú trọng khai thác thế mạnh về nông nghiệp với rất nhiều chương trình trọng điểm khác nhau. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm kinh tế, chính trị và đầu mối giao lưu quốc tế có vị trí quan trọng của vùng kinh tết trọng điểm phía Nam và cả nước.

Những năm vừa qua, nhờ có sự quan tâm của chính quyền Thành phố và Trung ương, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói chung và cơ cấu kinh tế nông nghiệp nói riêng có những thay đổi và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Bên cạnh những thành tựu đạt được, ngành nông nghiệp của Thành phố đang đứng trước những thách thức mới: Hội nhập kinh tế quốc tế sẽ làm gia tăng áp lực cạnh tranh nông sản hàng hóa; đất sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, manh mún và suy thoái nghiêm; tốc độ phát triển kinh tế nông nghiệp còn thấp, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch chậm, chưa hợp lý. Sự lạc hậu của cơ cấu kinh tế nói chung và cơ cấu ngành nông nghiệp nói riêng đang là một trong những cản trở lớn đối với sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh.

Do vậy, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của Thành phố nhằm khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế, tăng sức cạnh tranh của nông sản hàng hoá trên thị trường trong nước và quốc tế, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống của nông dân, đóng góp tích cực vào CNH, HĐH của Thành phố là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là khâu then chốt trong bối cảnh hiện nay. Xuất phát từ những lý do trên, tác giả chọn vấn đề: “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài Viết luận văn thạc sỹ kinh tế chính trị.

Ý nghĩa của đề tài luận văn:

Kết quả nghiên cứu của công trình có thể là cơ sở cho việc hoạch định các chính sách, chủ trương của lãnh đạo, chính quyền và các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Đồng thời, kết quả nghiên cứu của luận văn cũng có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, học tập, giảng dạy bộ môn kinh tế chính trị liên quan đến vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Nếu bạn đang viết luận văn về đề tài này mà không có thời gian làm hãy liên hệ ngay với chúng tôi, để chúng tôi giúp đỡ bạn. Mọi thông tin yêu cầu xin gửi về hòm thư: vietluanvan.top@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp số hotline: 0915.189.268

>> Xem thêm: Đề tài luận văn: Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam

 

gửi yêu cầu viết Luận Văn

( Bạn đang cần thuê đơn vị viết luận văn uy tín, hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi )

Nhập nội dung cần gửi (tên đề tài, ngôn ngữ cần viết, Yêu cầu của bạn và giáo viên, deadline ...). Nếu có tài liệu thì vui lòng gửi qua Email cho chúng tôi *:

Bạn cần viết luận văn vui lòng liên hệ

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và đưa ra giải pháp viết bài tốt nhất cho bạn

Đăng ký tư vấn qua Email