Đề tài viết luận văn: Tiếp tục đổi mới quản lý ngân sách giáo dục - đào tạo ở nước ta hiện nay

Cùng với phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin,  đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu là kết hợp nghiên cứu lý thuyết với quan sát đánh giá thực tiễn, đồng thời sử dụng phương pháp thống kê, tổng hợp, hệ thống hóa, phân tích, so sánh từ đó đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới quản lý ngân sách GD – ĐT ở nước ta hiện nay

Đề tài viết luận văn: Tiếp tục đổi mới quản lý ngân sách giáo dục - đào tạo ở nước ta hiện nay

Đề tài viết luận văn: Tiếp tục đổi mới quản lý ngân sách giáo dục - đào tạo ở nước ta hiện nay

 

Mô tả về đề tài luận văn:

Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm và coi trọng công tác giáo dục và đào tạo. Cùng với khoa học và công nghệ thì giáo dục và đào tạo đã được đại hội VIII của đảng xác định là quốc sách hàng đầu, coi đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Trong những năm qua, mặc dù điều kiện đất nước và ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn, Nhà nước vẫn dành một ngân sách đáng kể để đầu tư cho giáo dục đào tạo. Với nguồn ngân sách đó GD-ĐT đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhưng vẫn bộc lộ nhiều hạn chế cần phải khắc phục. Để phát huy hơn nữa hiệu quả sử dụng ngân sách, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, một trong những vấn đề quan trọng cần phải làm tỏ thêm cả về lý luận lẫn thực tế đó là “Đổi mới quản lý ngân sách Giáo Dục và Đào Tạo”. Xuất phát từ thực tế trên đề tài: “Tiếp tục đổi mới quản lý ngân sách giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay” được lựa chọn làm luận văn tốt nghiệp cao học chuyên nghành quản lý kinh tế và hi vọng rằng sẽ đóng góp một phần nhỏ đáp ứng đòi hỏi thực tiễn đang đặt ra hiện nay.

Ý nghĩa của đề tài:

- Luận văn nghiên cứu làm rõ thêm nội dung quản lý ngân sách giáo dục -đào tạo; góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT ở nước ta trong điều kiện cơ chế thị trường.

- Nhiệm vụ của luận văn:

+) Hệ thống hóa và làm rõ thêm về lý luận vị trí của sự nghiệp GD-ĐT; Mối quan hệ giữa GD-ĐT với sự phát triển kinh tế xã hội và nội dung quản lý ngân sách GD-ĐT.

+) Phân tích tình hình và thực trạng quản lý ngân sách GD-ĐT ở nước ta, nhất là những năm trong thời kỳ đổi mới gần đây.

+) Đề xuất phương hướng, giải pháp tiếp tục đổi mới quản lý ngân sách GD-ĐT ở nước ta hiện nay.

Nếu bạn đang viết luận văn về đề tài này mà không có thời gian làm hãy liên hệ ngay với chúng tôi, để chúng tôi giúp đỡ bạn. Mọi thông tin yêu cầu xin gửi về hòm thư: vietluanvan.top@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp số hotline: 0915.189.268

>> Xem thêmĐề tài luận văn kinh tế: Điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh

 

gửi yêu cầu viết Luận Văn

( Bạn đang cần thuê đơn vị viết luận văn uy tín, hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi )

Nhập nội dung cần gửi (tên đề tài, ngôn ngữ cần viết, Yêu cầu của bạn và giáo viên, deadline ...). Nếu có tài liệu thì vui lòng gửi qua Email cho chúng tôi *:

Bạn cần viết luận văn vui lòng liên hệ

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và đưa ra giải pháp viết bài tốt nhất cho bạn

Đăng ký tư vấn qua Email