Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập

Sản phẩm của quá trình thực tập là những kinh nghiệm, khả năng thực tế sinh viên học hỏi được, cách nhìn nhận và phân tích vấn đề, cách ứng dụng lý thuyết vào thực tế, được sinh viên trình bày trong Báo cáo thực tập. Chú ý rằng Báo cáo thực tập còn là một minh chứng cụ thể cho năng lực của sinh viên khi phỏng vấn tuyển dụng.

Nếu Bạn không có khả năng để viết bài báo cáo thực tập vì không biết bắt đầu từ đâu, bạn cũng không có kỹ năng viết cũng như trình bày tốt? hoặc bạn không có thời gian để hoàn thành thì hãy liên hệ ngay với Vietluanvan.top, chúng tôi sẽ hoàn thành cho bạn với một sản phẩm báo cáo thực tập hoàn hảo nhất với quy trình:

- Nhận thông tin và trao đổi với khách hàng về đề tài làm báo cáo thực tập

- Báo giá cho khách hàng qua Email hoặc qua điện thoại

- Khách hàng gửi một số thông tin cần thiết về bài báo cáo, gồm có:

+) Tên đề tài

+) Đề cương (nếu có mẫu đề cương của nhà trường)

+) Thời gian làm bài

+) Các số liệu liên quan (trong trường hợp bạn chưa có, hãy thông báo trước cho chúng tôi)

+) Tên công ty bạn thực tập, loại hình công ty và địa chỉ

- Khách hàng thanh toán bằng cách chuyển khoản ngân hàng cho chúng tôi

- Các chuyên gia và CTV sẽ nghiên cứu, thảo luận và đi đến viết báo cáo thực tập cho bạn sau khi đã thống nhất. Giao trả báo cáo đến bạn trước hoặc đúng thời hạn

- Sửa lỗi (free) theo ý của bạn hoặc yêu cầu của giảng viên

- Hoàn thiện 100% bài báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp

 

1. Các bước thực hiện báo cáo thực tập

- Bước 1: Chuẩn bị

+) Sinh viên liên hệ tìm nơi thực tập

+) Sinh viên đăng ký và nhận giấy giới thiệu thực tập tại văn phòng khoa

+) Sinh viên tìm hiểu thông tin sơ bộ về công ty (thông qua website giới thiệu)

+) Sinh viên tìm hiểu và tham khảo một số tài liệu để suy nghĩ về chủ đề dự định làm

- Bước 2: Khảo sát sơ bộ tại địa điểm thực tập

+) Sinh viên tiến hành tiếp xúc, thăm dò, khảo sát để tìm hiểu tổng quan về công ty nơi thực tập

+) Trong những lần tiếp xúc đầu tiên, sinh viên cần nhận biết, hoặc khảo sát được chủ đề thích hợp để chọn làm báo cáo. Cần cố gắng nắm bắt vấn đề của doanh nghiệp, có thể phỏng vấn hoặc nhờ sự tư vấn của các nhân viên, nhà quản trị tại công ty để nắm bắt được vấn đề nào nên được nghiên cứu tìm hiểu tại công ty.

- Bước 3: Chọn chủ đề cho Báo cáo thực tập

+) Dựa trên tình hình thực tiễn tại công ty, dựa vào sở trường, định hướng của cá nhân mà sinh viên chọn chủ đề tiến hành thực tập.

+) Khi chọn chủ đề nghiên cứu, sinh viên cần trao đổi với giảng viên hướng dẫn để tìm ra đề tài phù hợp với khả năng, sở thích của mình cũng như phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, nơi sinh viên thực tập.

+) Trong quá trình chọn chủ đề, sinh viên cần tham khảo từ nhiều nguồn như: khóa luận trên thư viện, các vấn đề của doanh nghiệp.

Bước 4: Lập đề cương Báo cáo thực tập

+) Sau khi xác định đề tài nghiên cứu, sinh viên sẽ phác thảo đề cương, trao đổi với giảng viên hướng dẫn.

+) Trong quá trình lập đề cương, sinh viên cần tiến hành tham khảo nhiều tài liệu, nguồn dữ liệu hiện có liên quan đến đề tài. Cần trao đổi với nhân viên tại công ty về định hướng, mục tiêu, nội dung dự định tìm hiểu, thu thập số liệu và nghiên cứu.

Chú ý: đề cương giúp cho sinh viên và giảng viên hướng dẫn hình dung được toàn bộ nội dung của Báo cáo thực tập để đánh giá nội dung đó có hợp lý không và có liên quan đến đề tài nghiên cứu không. Vì vậy, nếu sinh viên viết đề cương càng chi tiết thì càng tốt, khi viết bản thảo càng dễ, nhanh và ít bị chệch hướng. Đề cương nhất thiết phải có sự chấp nhận của giảng viên hướng dẫn thì sinh viên mới có thể thực hiện các bước tiếp theo; nếu giảng viên vẫn chưa chấp nhận thì sinh viên phải sửa hay viết lại đề cương theo yêu cầu của giảng viên hướng dẫn.

- Bước 5: Quá trình thực tập và viết bản thảo Báo cáo thực tập

+) Sinh viên cần tham gia đầy đủ các buổi hướng dẫn của các nhân viên trong công ty và thường xuyên có mặt tại công ty để tìm kiếm số liệu đầy đủ cho báo cáo, học hỏi các kinh nghiệm thực tế của các nhân viên trong lĩnh vực đăng ký tham gia viết báo cáo. Trên cơ sở các số liệu, kinh nghiệm thu nhận được, sinh viên tiến hành viết bản thảo.

+) Sinh viên cần thường xuyên liên hệ với giáo viên hướng dẫn để trao đổi thông tin, đồng thời để có được sự hỗ trợ của giảng  viên trong khi viết bản thảo báo cáo thực tập.

- Bước 6: Hoàn chỉnh, nộp báo cáo

Sau khi hoàn thành bản thảo, sinh viên trình cho giảng viên hướng dẫn đọc và nhận xét. Sau đó, sinh viên in ra, lấy xác nhận của đơn vị thực tập và nộp đúng theo thời gian quy định của chương trình.

 

2. Kết cấu của báo cáo thực tập

Một Báo cáo thực tập (tuy nhiên không bắt buộc) có kết cấu như sau:

PHẦN MỞ ĐẦU

+) Lý do chọn lĩnh vực và chủ đề nghiên cứu

+) Mục tiêu nghiên cứu, các câu hỏi nghiên cứu

+) Phương pháp áp dụng trong báo cáo và giới hạn phạm vi của báo cáo

+) Kết cấu của báo cáo thực tập

(Phần mở đầu nên trình bày trong khoảng 2-3 trang)

CHƯƠNG 1. TỔNG QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP

1.1. Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp

1.2. Nhiệm vụ, chức năng và định hướng phát triển của doanh nghiệp

1.3. Giới thiệu công nghệ sản xuất sản phẩm chính hoặc quá trình hoạt động chính

1.4. Giới thiệu cơ cấu tổ chức và nhân sự của doanh nghiệp

1.5. Các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian gần đây (ít nhất 3 năm)

(Chương 1 nên trình bày trong khoảng 9-12 trang)

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VỀ CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU

Chương này đánh giá tình hình thực tế về chủ đề nghiên cứu tại một doanh nghiệp cụ thể. Nêu được những mặt mạnh, yếu của vấn đề nghiên cứu, lý giải được nguyên nhân và yếu tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng/ suy thoái về tình hình kinh doanh cũng như các vấn đề liên quan đến chủ đề nghiên cứu.

(Chương 2 nên trình bày trong khoảng 10-15 trang)

CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ

Chương này có thể bao gồm một trong các nội dung sau:

- So sánh sự khác biệt giữa tình hình thực tiễn tại doanh nghiệp thực tập so với lý thuyết liên quan đến chủ đề nghiên cứu (chú ý không nêu lại lý thuyết). Nêu những bài học rút ra được từ việc phân tích nói trên.

-  Đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình thực tế. Các giải pháp cần cụ thể, tránh các giải  pháp chung chung và không rõ ràng, hoặc các giải pháp chỉ mang tính lý thuyết.

(Chương 3 nên trình bày trong khoảng 5-8 trang)

PHẦN KẾT LUẬN

Viết kết luận tóm tắt lại những gì đã tìm hiểu được, chỉ nêu các điểm nổi bật, hoặc mở ra hướng phát triển thành khóa luận tốt nghiệp.

(Phần kết luận nên trình bày trong 1 trang)

Chú ý: Tên các chương sẽ được thay đổi tùy thuộc vào mục tiêu và nội dung cụ thể của báo cáo. Kết cấu này chỉ là gợi ý chứ không bắt buộc cho mọi báo cáo thực tập. Báo cáo thực tập trình bày tối đa trong 40 trang.

>> Xem thêmDịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp

 

gửi yêu cầu viết Luận Văn

( Bạn đang cần thuê đơn vị viết luận văn uy tín, hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi )

Nhập nội dung cần gửi (tên đề tài, ngôn ngữ cần viết, Yêu cầu của bạn và giáo viên, deadline ...). Nếu có tài liệu thì vui lòng gửi qua Email cho chúng tôi *:

Bạn cần viết luận văn vui lòng liên hệ

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và đưa ra giải pháp viết bài tốt nhất cho bạn

Đăng ký tư vấn qua Email